Dự báo thời tiết Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàn Kiếm

sương mờ

20°

sương mờ

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.6 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

4.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàn Kiếm