Dự báo thời tiết Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàn Kiếm

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.81 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàn Kiếm