Thời tiết Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng

sương mờ

26.6°

sương mờ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
Thấp/Cao

23.7°

/

27.7°

Độ ẩm tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
Độ ẩm

83.8%

Tầm nhìn tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
Tầm nhìn

5 km

Gió tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
Điểm ngưng

23.1°

Tia UV tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
UV

2.37

Nhiệt độ Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
25.7° / 26.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
23.3° / 25.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
24° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng
27° / 27°

Thời tiết Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng theo giờ

1:00 pm

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

2:00 pm

26.5° / 26.8°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

3:00 pm

27.7° / 29.8°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

4:00 pm

27.4° / 30.9°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

5:00 pm

27.5° / 29.7°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

7:00 pm

25.6° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

8:00 pm

25° / 25.2°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 pm

25.1° / 25.2°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 pm

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

11:00 pm

24.3° / 25.2°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

12:00 am

24.5° / 25.5°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

1:00 am

24.6° / 24°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 24.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

23° / 24.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

23.6° / 24.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

23.7° / 24.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

23.1° / 24.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.2° / 24.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

23° / 23.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

23.4° / 24.4°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

24.7° / 24.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

24.2° / 24.7°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.2° / 24.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 pm

24.8° / 24.3°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.6° / 24.7°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23.2° / 23.6°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23.3° / 23.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.9° / 23.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.5° / 23.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.8° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.3° / 22°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.3° / 22.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

22° / 23°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.6° / 22.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 am

21.7° / 22.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 am

21.7° / 22°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

22° / 21.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

21° / 21.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 21.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.8° / 21.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 21.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.2° / 21°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 21.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

20.8° / 21.9°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.3° / 21°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

21.9° / 21.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

21.7° / 22°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng những ngày tới

Lượng mưa Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

935.2

NH3

13.27

NO

5.59

NO2

40.66

O3

86.85

PM10

75.51

PM2.5

53.5

SO2

39.98

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Minh Khai