Dự báo thời tiết Quận Đống Đa - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Đống Đa - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Đống Đa - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Quận Đống Đa

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:49

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Đống Đa