Dự báo thời tiết Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

999 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Cầu Giấy

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

66%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cầu Giấy