Dự báo thời tiết Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Cầu Giấy - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Cầu Giấy

mây đen u ám

13°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

17°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1026 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Cầu Giấy