Thời tiết Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.71 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

85%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.85

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

81%

T7 24/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Xuân Tảo - Quận Bắc Từ Liêm trong 12h tới

Thời tiết Phường Xuân Tảo

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Xuân Tảo