Thời tiết Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm

sương mờ

25.4°

sương mờ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
Thấp/Cao

23°

/

26.1°

Độ ẩm tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

88.5%

Tầm nhìn tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
Tầm nhìn

4.5 km

Gió tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
Điểm ngưng

23.1°

Tia UV tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
UV

0.88

Nhiệt độ Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
25.7° / 26.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
22° / 24.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
24.5° / 24.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm
25.9° / 26.3°

Thời tiết Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm theo giờ

3:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

4:00 pm

25.8° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

5:00 pm

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

6:00 pm

25.2° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

7:00 pm

25.6° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.5° / 25.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.6° / 24.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.3° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

23.4° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 24.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

23.3° / 24.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

23.7° / 23.4°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 23.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.1° / 23.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 am

23.8° / 23.6°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

23.8° / 23.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

23° / 23.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

23.7° / 24.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.6° / 24.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 pm

25° / 24.2°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

24.4° / 24.4°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

22.5° / 24°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

22.4° / 22.9°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.1° / 22°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.4° / 23°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22° / 22.4°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21° / 22.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

21.3° / 21.6°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.9° / 21.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

21.5° / 21.7°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

21.4° / 21.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

21.5° / 21.4°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.8° / 21.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.8° / 21.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.4° / 21.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 21.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.4° / 21.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

20.6° / 20.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

20.1° / 21.1°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

21.7° / 21.7°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 am

22.2° / 22.9°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

22.7° / 23°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

23.4° / 23.3°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.1° / 23.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

Lượng mưa Phường Thượng Cát - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

681.02

NH3

12.81

NO

1.48

NO2

20.15

O3

160.52

PM10

94.89

PM2.5

70

SO2

27.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Thượng Cát