Thời tiết Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm

mây cụm

24.1°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
Thấp/Cao

23.9°

/

33.5°

Độ ẩm tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
Độ ẩm

100.9%

Tầm nhìn tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
Tầm nhìn

8 km

Gió tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
Điểm ngưng

24.4°

Tia UV tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
UV

0

Nhiệt độ Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
30.3° / 37.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
25.2° / 26.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
25.1° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm
31.5° / 36.9°

Thời tiết Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm theo giờ

2:00 am

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

3:00 am

25° / 25.3°

weather

dewpoint 100 %

mây cụm

4:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

5:00 am

25.5° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

6:00 am

25.1° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27.4° / 30.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 31.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

29.1° / 34.2°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

31.6° / 37°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 38.4°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.3° / 38.7°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

33° / 39.4°

weather

dewpoint 59 %

mây cụm

3:00 pm

33° / 39.7°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

4:00 pm

32.6° / 38.3°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

5:00 pm

31.4° / 36.4°

weather

dewpoint 67 %

mây rải rác

6:00 pm

29.5° / 33.8°

weather

dewpoint 74 %

mây rải rác

7:00 pm

27.6° / 31.7°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

27° / 27.9°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.3° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

10:00 pm

26.8° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

26.1° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

12:00 am

26.3° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

1:00 am

26.8° / 26.9°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

2:00 am

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 26.4°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.8° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.8° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

26° / 26.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

27.3° / 29.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.6° / 30.9°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.9° / 31.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.4° / 34.3°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.9° / 36.7°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

4:00 pm

31.1° / 36°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

5:00 pm

31° / 36.5°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

6:00 pm

29.1° / 34.7°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

7:00 pm

28.8° / 31.4°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

8:00 pm

27.1° / 30.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.9° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 27.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 27.1°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 27.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
9.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/36°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

Lượng mưa Phường Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

648.04

NH3

9.22

NO

0

NO2

12.47

O3

55.18

PM10

28.11

PM2.5

21.92

SO2

7.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Cổ Nhuế 2