Dự báo thời tiết Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  1.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.6°/37.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:37
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.2°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/29.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.2°/36.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  11.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T4 14/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  14.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Bắc Từ Liêm

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

29°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bắc Từ Liêm