Dự báo thời tiết Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Quận Bắc Từ Liêm

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Bắc Từ Liêm