Dự báo thời tiết Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình 20 ngày tới


Lượng mưa Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình 20 ngày tới

Thời tiết Phường Liễu Giai

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phường Liễu Giai