Dự báo thời tiết Quận Ba Đình - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.7%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.7%
 • Lượng mưa
  6.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ba Đình - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Ba Đình - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Ba Đình

sương mờ

26°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.7 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ba Đình