Dự báo thời tiết Quận Ba Đình - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Ba Đình - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Ba Đình - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Ba Đình

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

29°

/

38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Ba Đình