Thời tiết Xã Lưu Hoàng - Huyện Ứng Hòa theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.35 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

63%

T7 02/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.55

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

67%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lưu Hoàng - Huyện Ứng Hòa trong 12h tới

Thời tiết Xã Lưu Hoàng

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

15°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.66 km/h

Điểm ngưng

UV

1.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lưu Hoàng