Dự báo thời tiết Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.3°/19.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.5%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.4°/18.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.6°/19.4°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:09
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.6°/19°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.4%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.2°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/18.6°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:09
T4 29/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.8°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:09
T5 30/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.6%
 • Lượng mưa
  6.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.3°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.1°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10
T6 31/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.7%
 • Lượng mưa
  2.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:10

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ứng Hòa

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:09

Thấp/Cao

17°

/

19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ứng Hòa