Dự báo thời tiết Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  6.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.9%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  5.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.5%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ứng Hòa

sương mờ

25°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ứng Hòa