Dự báo thời tiết Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ứng Hòa

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ứng Hòa