Dự báo thời tiết Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ứng Hòa - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ứng Hòa

đám mây

31°

đám mây

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ứng Hòa