Dự báo thời tiết Huyện Thường Tín - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
4.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thường Tín - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thường Tín - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thường Tín

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thường Tín