Thời tiết Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì theo giờ

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

91%

T5 29/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
5.53 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

76%

T6 01/03
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
4.96 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.75 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
5.43 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngũ Hiệp - Huyện Thanh Trì trong 12h tới

Thời tiết Xã Ngũ Hiệp

sương mờ

14°

sương mờ

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

14°

/

19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

4.1 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Ngũ Hiệp