Dự báo thời tiết Huyện Thanh Trì - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.6%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.6%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Trì - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Trì - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Trì

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

7.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Trì