Thời tiết Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
Thấp/Cao

25.2°

/

39.7°

Độ ẩm tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
Độ ẩm

89.3%

Tầm nhìn tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
Điểm ngưng

26°

Tia UV tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
UV

0

Nhiệt độ Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
34° / 41.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
25.2° / 26.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
26.8° / 26.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai
32.7° / 37.6°

Thời tiết Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai theo giờ

3:00 am

27.1° / 31°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.3°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 27.5°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

26.3° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

8:00 am

28.4° / 32.4°

weather

dewpoint 75 %

mây rải rác

9:00 am

31.1° / 35.3°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

10:00 am

33.4° / 38.3°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

11:00 am

35.5° / 41.3°

weather

dewpoint 48 %

mây thưa

12:00 pm

37.1° / 42.8°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

1:00 pm

38.2° / 42.5°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

2:00 pm

39.3° / 43.1°

weather

dewpoint 34 %

mây đen u ám

3:00 pm

38.8° / 41.5°

weather

dewpoint 35 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 40.9°

weather

dewpoint 42 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 37.4°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.9° / 34.6°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

29° / 32.2°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32.1°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.4° / 30.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.6° / 29.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

3:00 am

26.5° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 28°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

6:00 am

26.4° / 26.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

28.2° / 31.6°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 am

29.6° / 34.4°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

31.7° / 36.7°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

11:00 am

33.4° / 38.9°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

12:00 pm

35.5° / 41°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

1:00 pm

37.3° / 41.9°

weather

dewpoint 41 %

mây cụm

2:00 pm

38.1° / 42.2°

weather

dewpoint 37 %

mây rải rác

3:00 pm

38.9° / 42.1°

weather

dewpoint 38 %

mây rải rác

4:00 pm

37° / 41.2°

weather

dewpoint 45 %

mây rải rác

5:00 pm

34° / 39.1°

weather

dewpoint 56 %

mây thưa

6:00 pm

30.4° / 35.5°

weather

dewpoint 68 %

mây rải rác

7:00 pm

29.3° / 33.4°

weather

dewpoint 73 %

mây rải rác

8:00 pm

28.9° / 32.2°

weather

dewpoint 77 %

mây rải rác

9:00 pm

27.4° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

27.5° / 30.3°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

11:00 pm

27.8° / 30.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

12:00 am

27.3° / 30.3°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

1:00 am

27.3° / 30.3°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

2:00 am

27.8° / 27.3°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai những ngày tới

Lượng mưa Xã Dân Hòa - Huyện Thanh Oai những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

1335.74

NH3

8.99

NO

0.91

NO2

52.01

O3

12.82

PM10

100.35

PM2.5

86.25

SO2

30.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Dân Hòa