Dự báo thời tiết Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/38.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.4%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.9%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/26.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai 5 ngày tới

Thời tiết Xã Cao Viên

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Viên