Dự báo thời tiết Huyện Thanh Oai - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Oai - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Oai - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Oai

ánh sáng cường độ mưa phùn

24°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.7 km

wind

Gió

3.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Oai