Thời tiết Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất theo giờ

CN 25/02
Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

83%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất trong 12h tới

Thời tiết Xã Hạ Bằng

ánh sáng cường độ mưa phùn

12°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

21°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hạ Bằng