Dự báo thời tiết Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.8%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.8%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  4.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.1%
 • Lượng mưa
  4.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  9.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Hạ Bằng - Huyện Thạch Thất 5 ngày tới

Thời tiết Xã Hạ Bằng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hạ Bằng