Thời tiết Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất

sương mờ

26.6°

sương mờ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
Thấp/Cao

23.6°

/

27.9°

Độ ẩm tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
Độ ẩm

83.2%

Tầm nhìn tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
Tầm nhìn

5 km

Gió tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
UV

2.37

Nhiệt độ Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
25.3° / 26.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
23.3° / 25.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
25° / 24.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất
26° / 26.8°

Thời tiết Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất theo giờ

1:00 pm

27° / 26.1°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

2:00 pm

26.8° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

3:00 pm

28° / 29.5°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

4:00 pm

27.8° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

5:00 pm

28° / 29.4°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 26.7°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

7:00 pm

25.7° / 26.8°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

8:00 pm

25.9° / 25.4°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 pm

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

11:00 pm

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

12:00 am

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

1:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 24.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

23.8° / 24.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

23.6° / 24.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

23.6° / 24.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.1° / 24.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 23.4°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

23.6° / 24.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

24.4° / 24.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

25° / 24.3°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.6° / 24.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 pm

24.7° / 24.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.4° / 24.3°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23.9° / 23.9°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23.9° / 24°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.3° / 23.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.8° / 23.1°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.1° / 22.1°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.6° / 23°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.2° / 22.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.3° / 22.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.6° / 22.3°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 am

21.8° / 22.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 am

21.5° / 21.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

21.2° / 21.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.2° / 21.9°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

22° / 21.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.3° / 22°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.3° / 21.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

20° / 21.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 21.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

20.9° / 21.3°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.9° / 21°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

21.4° / 21.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

21° / 21.3°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất những ngày tới

Lượng mưa Xã Bình Yên - Huyện Thạch Thất những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

934.9

NH3

12.67

NO

4.99

NO2

40.06

O3

87.05

PM10

76.41

PM2.5

54

SO2

40.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bình Yên