Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.2%
 • Lượng mưa
  0.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:45
T2 02/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thất

sương mờ

27°

sương mờ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

2.8 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.76

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thất