Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thất - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thất - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thất

ánh sáng cường độ mưa phùn

22°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:10

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

2.4 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thất