Dự báo thời tiết Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27°/39.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.7°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.3%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.1°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Xã Tân Hưng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

39°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tân Hưng