Thời tiết Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

83%

T5 22/02
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.74

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

79%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.18

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hiền Ninh - Huyện Sóc Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Hiền Ninh

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hiền Ninh