Dự báo thời tiết Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.6%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  5.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  4.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  2.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.1%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quốc Oai

mưa phùn

20°

mưa phùn

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

2.4 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quốc Oai