Dự báo thời tiết Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.2°/17.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.2°/16.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.8°/17°
 • pressure
  Áp suất
  1024 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây đen u ám
19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.1°/23.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.4°/19.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.5°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quốc Oai - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Quốc Oai

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

13°

/

17°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

UV

1.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quốc Oai