Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.1%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.7°/37.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:37
T2 12/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29°/37.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.2%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/36.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T3 13/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  11.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T4 14/06
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.5°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  4.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:38
T5 15/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  15.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ