Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

sương mờ

24°

sương mờ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.7 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ