Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:30 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:28 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:27 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:26 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:26 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:25 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:24 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:24 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:23 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:22 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:22 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:45

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

9 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

7.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ