Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

đám mây

32°

đám mây

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ