Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

sức gió
Gió
1.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

sương mờ

29°

sương mờ

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

3.8 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

1.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ