Dự báo thời tiết Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phúc Thọ

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1023 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phúc Thọ