Thời tiết Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

81%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

84%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tri Trung - Huyện Phú Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Tri Trung

mây đen u ám

12°

mây đen u ám

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

20°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tri Trung