Dự báo thời tiết Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.2%
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
CN 24/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T2 25/09
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  7.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  6.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Xuyên

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

6 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Xuyên