Dự báo thời tiết Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:18 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

24°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
6.65 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:20 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Xuyên

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

2.1 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Xuyên