Thời tiết Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức

mây đen u ám

29.8°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
Thấp/Cao

24.6°

/

31.4°

Độ ẩm tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
Độ ẩm

84.8%

Tầm nhìn tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
Gió

5.14 km/h

Điểm ngưng tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
Điểm ngưng

26.8°

Tia UV tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
UV

0

Nhiệt độ Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
29.9° / 37.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
27.5° / 35.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
25.8° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức
30.2° / 37.2°

Thời tiết Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức theo giờ

9:00 pm

29.3° / 35.9°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.8° / 36.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 35.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 33.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 32.5°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 27.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 27.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 27.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.6° / 28°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.3° / 27.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.6° / 27.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.2° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.3°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 38.4°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.3° / 39.6°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.8° / 39.2°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.5° / 40.8°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.6° / 40.5°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.9° / 38.3°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28° / 33°

weather

dewpoint 78 %

mưa vừa

6:00 pm

27.2° / 27.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

7:00 pm

26.1° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

8:00 pm

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

10:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

11:00 pm

26° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

12:00 am

25.2° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

1:00 am

25.2° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.1° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

25.4° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.8° / 33.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

31.5° / 35.1°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 36.2°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.1° / 36.1°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.8° / 36.4°

weather

dewpoint 59 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 37°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31° / 35.5°

weather

dewpoint 68 %

mưa vừa

5:00 pm

29.5° / 34.1°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

6:00 pm

28.1° / 32.5°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28° / 30.5°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức những ngày tới

Lượng mưa Xã Thượng Lâm - Huyện Mỹ Đức những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

728.45

NH3

6.96

NO

0.34

NO2

28.32

O3

7.81

PM10

23.76

PM2.5

18.22

SO2

16.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thượng Lâm