Dự báo thời tiết Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Đức 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/10°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Đức 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Đức 10 ngày tới

Thời tiết Xã Mỹ Thành

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mỹ Thành