Dự báo thời tiết Huyện Mê Linh - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

24°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mê Linh - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mê Linh - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mê Linh

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mê Linh