Thời tiết Huyện Gia Lâm - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.2 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.41 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.01 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

86%

CN 21/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

86%

T2 22/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Huyện Gia Lâm

sương mờ

28°

sương mờ

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

4.8 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lâm