Dự báo thời tiết Huyện Gia Lâm - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.8%
 • Lượng mưa
  1.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lâm

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

7.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lâm