Dự báo thời tiết Huyện Gia Lâm - Hà Nội 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

22°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:16 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:17 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:17 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:18 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:18 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:19 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lâm

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lâm