Dự báo thời tiết Huyện Gia Lâm - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

18°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lâm - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lâm

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

100%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

1.2 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lâm