Dự báo thời tiết Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/22.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.4%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.3%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.3%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.5%
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Anh

mưa phùn

22°

mưa phùn

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Anh