Dự báo thời tiết Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.8%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
CN 24/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  5.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T2 25/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  7.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  6.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.7%
 • Lượng mưa
  3.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Anh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

4.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Anh