Dự báo thời tiết Huyện Đông Anh - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

21°/13°

temperature
Sáng/tối

10°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Anh - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Anh

bầu trời quang đãng

16°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

51%

áp suất

Áp suất

1025 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Anh