Thời tiết Xã Nam Phương Tiến - Huyện Chương Mỹ theo giờ

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.02

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

82%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.19

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.28

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

86%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Phương Tiến - Huyện Chương Mỹ trong 12h tới

Thời tiết Xã Nam Phương Tiến

ánh sáng cường độ mưa phùn

12°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 12°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

20°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

0.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nam Phương Tiến