Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.1%
 • Lượng mưa
  2.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  4.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.7°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.5%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.7%
 • Lượng mưa
  1.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.6%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Vì

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Vì